Предмет навчальної дисципліни - методи диференціального числення, лінійної алгебри та аналітичної геометрії на площині і у просторі, та їх застосування до розв’язування абстрактних і прикладних задач.