Метою навчальної дисципліни “Комунікативні кампанії” є формування у студентів сучасних теоретичних і практичних знань, умінь і навичок щодо застосування комунікативних механізмів у процесі управлінської діяльності, зокрема для забезпечення відкритості і прозорості функціонування органів публічної влади.
Надзвичайне важливе значення для сучасного управлінця є вміння організовувати та проводити комунікативні кампанії. Для досягнення бажаних результатів та підвищення ефективності реалізації управлінських рішень використовуються комунікативні кампанії (цілеспрямовані спроби змінити поведінку цільової аудиторії на суспільно бажану у визначений період часу шляхом організованої комунікативної діяльності із залученням засобів масової інформації, соціальних мереж та/або міжособистісної взаємодії).
Як зацікавити споживачів (громадян), привернути увагу, донести до них потрібну інформацію, залучити їх до процесу, мотивувати використовувати вже наявні можливості, заохочувати до співпраці – все ці питання досліджуються під час підготовки та організації комунікативної кампанії. Під час опанування дисципліни «Комунікативні кампанії» - буде надана можливість обрати актуальну тему компанії, організувати та провести її, апробуючи різноманітні інструменти та засоби, використовуючи сучасні ІКТ.
Після опанування дисципліни “Комунікативні кампанії» студент буде вміти оцінювати необхідність актуалізації комунікативних механізмів у конкретних ситуаціях, розуміти зміст і значення комунікацій як невід’ємної частини управлінської діяльності; використовувати комунікативні механізми для полегшення реалізації управлінських ініціатив як на етапі розробки, так і на етапі реалізації управлінських рішень; створювати інформаційні приводи для ЗМІ з метою інформування громадськості про діяльність органу публічного управління; визначати проблемні питання в комунікації в органах публічного управління.